MĚSTO BOSKOVICE 25km od Penzionu SURF

Boskovice jsou nazývány historickou perlou Moravy. V blízkosti centra, v památkové zóně města Boskovice najdete zříceninu gotického hradu, empírový zámek, židovské ghetto se zachovalou architekturou, židovský hřbitov a historické náměstí s dvěma dominantami renesanční věží radnice a kostel sv. Jakuba.

Boskovický zámek – patří k nejkrásnějším empírovým stavbám na Moravě. Tvoří s přilehlými parky i s ostatními stavbami výrazný umělecko architektonický celek.

Židovské město – bývalé židovské ghetto patří k nejzachovalejším židovským městům v České republice. Dnes je centrum památkové zóny. Unikátní empírová architektura synagoga mior a nedávno objevená rituální mikve lákají řadu turistů. Židovský hřbitov založený v 16. století patří svou rozlohou k největším v České republice.

Zdejší hrad – gotická zřícenina z poloviny 13. století. Svou polohou nabízí široký výhled na Boskovickou brázdu. Technickou zajímavostí je 30m hluboká studna poháněná funkčním šlapacím kolem. V letní sezóne v hradním areálu probíhá bohatý kulturní program.

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO 26km od Penzionu SURF

Zábavní přírodní park vybudovaný ve stylu Divokého západu nabízí vyžití po čtyři měsíce v roce – od května do konce srpna. V přírodním pískovcovém amfiteátru se odehrávají denně dvě divadelní představení. Celý areál nabízí řadu zážitků v traperské pevnosti, indiánské vesnici, na Main Street a Fort Street, kde je řada saloonů, obchůdků a dalšího potěšení pro děti.

KOUPÁNÍ V BLANSKU 3,8km od Penzionu SURF

Bázen aquaparku obsahuje: čtyři 25metrové plavecké dráhy, tři skokanské můstky 1 a 3 metry, divokou řeku s houpacím bazénkem uprostřed, 55 metrů dlouhý tobogán, 2,5 metru širokou a 14,5 metru dlouhou skluzavku, bublinkovou masážní lavici, čtyři vodní trysky ve stěně bazénu, tři chrliče vody, vodní hřib, dva dnové výrony vody

Dětský bazének
Je sestaven ze dvou propojených bazénků o průměru 4 a 6 metrů, s vodním hřibem.

V zadní části areálu je široká písečná pláž, která obsahuje stylové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let (prolézačky, houpačky) a dva plážové volejbalové kurty.

Součástí areálu je nové 4-dráhové patanquové hřiště včetně veškerého příslušenství.

Provozně správní budova
obsahuje šatny, sprchy a WC pro návštěvníky, místnosti pro plavčíky a půjčovnu lehátek a slunečníků.

Součástí provozně správní budovy je také letní restaurace a bar s venkovním a vnitřním posezením. Kolem bazénu jsou nové tryskané betonové dlažby. Ostatní plochy tvoří travnaté koberce s automatickým zavlažováním.

VĚTRNÝ MLÝN RUDICE 11km od Penzionu SURF

Nepřehlédnutelnou stavbou v Rudici je větrný mlýn. Původní stavba z roku 1865 přestala sloužit svému účelu v roce 1945 zrušením mlynářského práva. Později sloužil mlýn rekreačním účelům a v roce 1994 byl upraven na muzeum.

KŘTINSKÝ KOSTEL 16km od Penzionu SURF

Křtiny jsou jedním z našich nejstarších poutních míst. Podle staré pověsti ve zdejším údolí křtili Cyril a Metoděj a jejich žáci. Do nádherného Křtinského údolí se už na počátku 13. století vypravili premonstráti z opatství v Zábrdovicích u Brna, kteří tu vybudovali kostel a malý klášter. Roku 1728 byl položen základní kámen, v roce 1750 byl chrám dokončen. Současný chrám, ke kterému každý rok míří tisíce poutníků, pochází z 18. století. Je to rozlehlá, nápadná stavba, která byla vybudována podle projektu stavitele Giovanniho Santiniho.

DŘEVĚNÝ KOSTELÍK 3km od Penzionu SURF

Stavba pochází z Nižního Seliště na Podkarpatské Rusi. Původně určen jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brně v r. 1928. Převezen do Blanska v r. 1936. Pochází z r.1601, stavba dokončena v r. 1640. Byl zasvěcen pravoslavné světici sv. Paraskivě.
Jedná se o nejstarší kostelík „sedmihradsko-marmarošského typu – tzv. rusínská gotika“ na území ČR.
Dnes slouží církvi Československé hustiské a Českobratrské evangelické.

GPS: 49°21’41.318 N, 16°38’49.791 E

Stálá provozní doba:
červen–září:
pravidelně ve středu 14.00–19.00 h
v sobotu 14.00–20.00 h
ostatní měsíce:
v pátek 17.00–20.00 h, v neděli po bohoslužbách 9.30–10.00 h.

Mimo tyto časy na základě předchozí tel. dohody: 515 157 087, 723 869 347, 516 410 785.

KLAMOVA HUŤ 1,5km od Penzionu SURF

Poslední zachovaná huť železáren z 19. století.
Byla založena r. 1855 a nazvána podle Augusty Salmové, provdané za hraběte Jindřicha Clam-Martinice. V provozu byla od r. 1857–1893. Od r. 1895 zde započal provoz nové slévárny. Výroba se orientovala do 20. let na komerční litinu. Od začátku 30. do 90. let sloužila jako zkušební stanice vodních turbín.

1 2