Stavba pochází z Nižního Seliště na Podkarpatské Rusi. Původně určen jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brně v r. 1928. Převezen do Blanska v r. 1936. Pochází z r.1601, stavba dokončena v r. 1640. Byl zasvěcen pravoslavné světici sv. Paraskivě.
Jedná se o nejstarší kostelík „sedmihradsko-marmarošského typu – tzv. rusínská gotika“ na území ČR.
Dnes slouží církvi Československé hustiské a Českobratrské evangelické.

GPS: 49°21’41.318 N, 16°38’49.791 E

Stálá provozní doba:
červen–září:
pravidelně ve středu 14.00–19.00 h
v sobotu 14.00–20.00 h
ostatní měsíce:
v pátek 17.00–20.00 h, v neděli po bohoslužbách 9.30–10.00 h.

Mimo tyto časy na základě předchozí tel. dohody: 515 157 087, 723 869 347, 516 410 785.