HRAD BOSKOVICE 20km od Penzionu SURF

V historických pramenech je boskovický hrad poprvé uváděn v roce 1312, první panské sídlo Boskoviců bylo postaveno již ve 13. století, neboť již v roce 1222 je v pramenech jmenován Jimram z Boskovic.

JESKYNĚ VÝPUSTEK 11km od Penzionu SURF

Byla již před staletími rozsáhlým a unikátním podzemním systémem. Její prostory však byly ve 20. století výrazně poznamenány těžbou fosfátových hlín a působením Československé i Německé armády. V 60. letech byl v jedné z chodeb vybudován podzemní protiatomový kryt a tajné velitelské stanoviště.

PUNKEVNÍ JESKYNĚ 13km od Penzionu SURF

Nejvíce navštěvované jeskyně Moravského krasu. Doporučujeme proto, zajistit si rezervaci. Rezervace je možná i pro jednotlivé návštěvníky až na jeden rok dopředu. Rezervace vstupenek provádí ústřední informační služba Moravského krasu Skalní mlýn, tel.: 516 413 575.

KATEŘÍNSKÁ JESKYNĚ 13km od Penzionu SURF

Nalézá se na začátku Suchého žlebu, asi 500 metrů východně od Skalního mlýna. Je součástí staré výtokové jeskyně, o čemž svědčí nápadné stopy po proudících vodách a jejich erozní činnosti. Kateřinská jeskyně byla též bohatým nalezištěm kostí pleistocénních zvířat, především medvědů. Pro veřejnost je otevřena od roku 1910.

JESKYNĚ BÝČÍ SKÁLA 7,8km od Penzionu SURF

Jeskyně je známá nálezem tzv. „Pohřbu halštatského velmože“, který zde učinil Jindřich Wankel. Při vykopávkách byla odkryta i kovárna s bronzovými artefakty – pochází odsud i známá „Soška bronzového býčka“.

HUŤ FRANTIŠKA 8,5km od Penzionu SURF

Vysoká pec z roku 1746, vyráběla zejména tzv. lité zboží, především vojenský materiál. Provoz byl zastaven v roce 1877. V současnosti se jedná o nejstarší dochovanou pec ve střední Evropě.

1 2