Jeskyně je známá nálezem tzv. „Pohřbu halštatského velmože“, který zde učinil Jindřich Wankel. Při vykopávkách byla odkryta i kovárna s bronzovými artefakty – pochází odsud i známá „Soška bronzového býčka“.