Boskovice jsou nazývány historickou perlou Moravy. V blízkosti centra, v památkové zóně města Boskovice najdete zříceninu gotického hradu, empírový zámek, židovské ghetto se zachovalou architekturou, židovský hřbitov a historické náměstí s dvěma dominantami renesanční věží radnice a kostel sv. Jakuba.

Boskovický zámek – patří k nejkrásnějším empírovým stavbám na Moravě. Tvoří s přilehlými parky i s ostatními stavbami výrazný umělecko architektonický celek.

Židovské město – bývalé židovské ghetto patří k nejzachovalejším židovským městům v České republice. Dnes je centrum památkové zóny. Unikátní empírová architektura synagoga mior a nedávno objevená rituální mikve lákají řadu turistů. Židovský hřbitov založený v 16. století patří svou rozlohou k největším v České republice.

Zdejší hrad – gotická zřícenina z poloviny 13. století. Svou polohou nabízí široký výhled na Boskovickou brázdu. Technickou zajímavostí je 30m hluboká studna poháněná funkčním šlapacím kolem. V letní sezóne v hradním areálu probíhá bohatý kulturní program.