KATEŘÍNSKÁ JESKYNĚ 13km od Penzionu SURF

Nalézá se na začátku Suchého žlebu, asi 500 metrů východně od Skalního mlýna. Je součástí staré výtokové jeskyně, o čemž svědčí nápadné stopy po proudících vodách a jejich erozní činnosti. Kateřinská jeskyně byla též bohatým nalezištěm kostí pleistocénních zvířat, především medvědů. Pro veřejnost je otevřena od roku 1910.

JESKYNĚ BÝČÍ SKÁLA 7,8km od Penzionu SURF

Jeskyně je známá nálezem tzv. „Pohřbu halštatského velmože“, který zde učinil Jindřich Wankel. Při vykopávkách byla odkryta i kovárna s bronzovými artefakty – pochází odsud i známá „Soška bronzového býčka“.

HUŤ FRANTIŠKA 8,5km od Penzionu SURF

Vysoká pec z roku 1746, vyráběla zejména tzv. lité zboží, především vojenský materiál. Provoz byl zastaven v roce 1877. V současnosti se jedná o nejstarší dochovanou pec ve střední Evropě.

MĚSTO BOSKOVICE 25km od Penzionu SURF

Boskovice jsou nazývány historickou perlou Moravy. V blízkosti centra, v památkové zóně města Boskovice najdete zříceninu gotického hradu, empírový zámek, židovské ghetto se zachovalou architekturou, židovský hřbitov a historické náměstí s dvěma dominantami renesanční věží radnice a kostel sv. Jakuba.

Boskovický zámek – patří k nejkrásnějším empírovým stavbám na Moravě. Tvoří s přilehlými parky i s ostatními stavbami výrazný umělecko architektonický celek.

Židovské město – bývalé židovské ghetto patří k nejzachovalejším židovským městům v České republice. Dnes je centrum památkové zóny. Unikátní empírová architektura synagoga mior a nedávno objevená rituální mikve lákají řadu turistů. Židovský hřbitov založený v 16. století patří svou rozlohou k největším v České republice.

Zdejší hrad – gotická zřícenina z poloviny 13. století. Svou polohou nabízí široký výhled na Boskovickou brázdu. Technickou zajímavostí je 30m hluboká studna poháněná funkčním šlapacím kolem. V letní sezóne v hradním areálu probíhá bohatý kulturní program.

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO 26km od Penzionu SURF

Zábavní přírodní park vybudovaný ve stylu Divokého západu nabízí vyžití po čtyři měsíce v roce – od května do konce srpna. V přírodním pískovcovém amfiteátru se odehrávají denně dvě divadelní představení. Celý areál nabízí řadu zážitků v traperské pevnosti, indiánské vesnici, na Main Street a Fort Street, kde je řada saloonů, obchůdků a dalšího potěšení pro děti.

KOUPÁNÍ V BLANSKU 3,8km od Penzionu SURF

Bázen aquaparku obsahuje: čtyři 25metrové plavecké dráhy, tři skokanské můstky 1 a 3 metry, divokou řeku s houpacím bazénkem uprostřed, 55 metrů dlouhý tobogán, 2,5 metru širokou a 14,5 metru dlouhou skluzavku, bublinkovou masážní lavici, čtyři vodní trysky ve stěně bazénu, tři chrliče vody, vodní hřib, dva dnové výrony vody

Dětský bazének
Je sestaven ze dvou propojených bazénků o průměru 4 a 6 metrů, s vodním hřibem.

V zadní části areálu je široká písečná pláž, která obsahuje stylové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let (prolézačky, houpačky) a dva plážové volejbalové kurty.

Součástí areálu je nové 4-dráhové patanquové hřiště včetně veškerého příslušenství.

Provozně správní budova
obsahuje šatny, sprchy a WC pro návštěvníky, místnosti pro plavčíky a půjčovnu lehátek a slunečníků.

Součástí provozně správní budovy je také letní restaurace a bar s venkovním a vnitřním posezením. Kolem bazénu jsou nové tryskané betonové dlažby. Ostatní plochy tvoří travnaté koberce s automatickým zavlažováním.

1 2 3