VĚTRNÝ MLÝN RUDICE 11km od Penzionu SURF

Nepřehlédnutelnou stavbou v Rudici je větrný mlýn. Původní stavba z roku 1865 přestala sloužit svému účelu v roce 1945 zrušením mlynářského práva. Později sloužil mlýn rekreačním účelům a v roce 1994 byl upraven na muzeum.

KŘTINSKÝ KOSTEL 16km od Penzionu SURF

Křtiny jsou jedním z našich nejstarších poutních míst. Podle staré pověsti ve zdejším údolí křtili Cyril a Metoděj a jejich žáci. Do nádherného Křtinského údolí se už na počátku 13. století vypravili premonstráti z opatství v Zábrdovicích u Brna, kteří tu vybudovali kostel a malý klášter. Roku 1728 byl položen základní kámen, v roce 1750 byl chrám dokončen. Současný chrám, ke kterému každý rok míří tisíce poutníků, pochází z 18. století. Je to rozlehlá, nápadná stavba, která byla vybudována podle projektu stavitele Giovanniho Santiniho.

DŘEVĚNÝ KOSTELÍK 3km od Penzionu SURF

Stavba pochází z Nižního Seliště na Podkarpatské Rusi. Původně určen jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brně v r. 1928. Převezen do Blanska v r. 1936. Pochází z r.1601, stavba dokončena v r. 1640. Byl zasvěcen pravoslavné světici sv. Paraskivě.
Jedná se o nejstarší kostelík „sedmihradsko-marmarošského typu – tzv. rusínská gotika“ na území ČR.
Dnes slouží církvi Československé hustiské a Českobratrské evangelické.

GPS: 49°21’41.318 N, 16°38’49.791 E

Stálá provozní doba:
červen–září:
pravidelně ve středu 14.00–19.00 h
v sobotu 14.00–20.00 h
ostatní měsíce:
v pátek 17.00–20.00 h, v neděli po bohoslužbách 9.30–10.00 h.

Mimo tyto časy na základě předchozí tel. dohody: 515 157 087, 723 869 347, 516 410 785.

KLAMOVA HUŤ 1,5km od Penzionu SURF

Poslední zachovaná huť železáren z 19. století.
Byla založena r. 1855 a nazvána podle Augusty Salmové, provdané za hraběte Jindřicha Clam-Martinice. V provozu byla od r. 1857–1893. Od r. 1895 zde započal provoz nové slévárny. Výroba se orientovala do 20. let na komerční litinu. Od začátku 30. do 90. let sloužila jako zkušební stanice vodních turbín.

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ 28km od Penzionu SURF

18 jamkové golfové hřiště. Leží na okraji obce Kořenec, 10 km od Boskovic.

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet golf a nevíte, na jaké golfové hřiště se podívat? Pak přestaňte váhat a zavítejte na golfové hřiště Kořenec u Boskovic na Jižní Moravě, které je znamenitou součástí panensky čisté přírody vynikající mj. i vhodnou členitostí terénu. U nás si díky kvalitním cvičným odpalištím může golf zahrát i úplný začátečník, který si chce jednoduše odpočinout v nádherném prostředí. Pro ty náročnější pak nabízíme vícedenní golfové kurzy.

1 2 3